Who We Are

TNG Cargo คือ บริษัทผู้ให้บริการ รับนำเข้าสินค้าจากจีน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมากว่า 10 ปี

Awesome Image

สินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 100%

ด้วยความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย มาหลายปี ทำให้เรารู้ดีว่าปัญหาในด้านขนส่งนั้นมีอะไรบ้าง และจะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ส่งสินค้าถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

View Services

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน