รับสมัครพนักงาน

เราเปิดรับสมัครพนักงาน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน

หาพนักงานชิปปิ้ง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานธุรการ บางบอน End Date: Oct 10 2016

JOB SUMMARY

ดูแลเอกสารส่วนกลาง และประสานงานฝ่ายต่างๆ

JOB RESPONSIBILITIES

  • รับโทรศัพย์และส่งต่อข้อมูลไปฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานเอกสารภายใน
  • รับเมล์ส่วนกลางและประสานงานต่อ
  • ผู้ช่วยเอกสารฝ่ายขาย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่อีเมล์

พนักงานบัญชี บางบอน End Date: Oct 10 2016

JOB SUMMARY

ทำบัญชีทั่วไป รับ-จ่าย ,ดูแลเรื่องเงินสดย่อย

JOB RESPONSIBILITIES

  • บันทึกรายการทางบัญชี
  • สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน
  • กระทบยอดในบัญชีแยกประเภท
  • อื่นๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่อีเมล์

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน