ประวัติบริษัท

บริษัท ทีเอ็นจี คาร์โก จำกัด ก่อตั้งในปี 2016 โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยกว่า 10 ปี จากแต่เดิมที่ทำในนามบุคคล และมีทีมงานไม่กี่คน จนปัจจุบัน เราจัดตั้งบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน มีการแบ่งฝ่าย ทีมงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้น

จุดเด่นของเรา

เรามีโกดังสินค้าเป็นของตัวเองทั้งที่ไทยและจีน
มีทีมงานในจีน ทำให้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้เป็นอย่างดี
เราเน้นงานบริการ ให้คำปรึกษา

จุดเด่นของเรา

คุณภาพในการให้บริการ ต้องมาเป็นลำดับแรก

เราเคยเป็นลูกค้า ที่เคยใช้บริการ ทั้งบริษัทและบุคคล
ที่รับนำเข้าสินค้าจากจีน มาก่อน
ดังนั้นเรารู้ดีกว่า อะไรที่ลูกค้าต้องการ
อะไรที่ลูกค้าไม่ต้องการ ทั้งเรื่องราคาและการบริการ

คุณภาพการบริการขนส่ง

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน