นำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

การขนส่งสินค้าจากจีนทางเรือ มักจะนิยมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ สินค้าที่แตกหักได้ง่าย

ข้อดี

เหมาะสำหรับสินค้าขนาดใหญ่

ข้อดีขนส่งทางรถ

ข้อเสีย

ขนส่งต้องใช้เวลามากกว่ารถ

ข้อเสียขนส่งทางรถ

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน