นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ

การขนส่งสินค้าจากจีนทางรถนั้น มักจะได้รับความนิยมมากกว่าทางเรือ เพราะบริหารจัดการได้ง่ายกว่า เนื่องจากบริษัทขนส่งส่วนมากจะมีรถมากกว่า ทำให้จำนวนรอบในการเดินทางมาก เพิ่มความสะดากให้ไม่ต้องรอจำนวนสินค้าในปริมาณมากถึงจะจัดส่งให้ จึงทำให้ส่งของได้รวดเร็วกว่าทางเรือ

ข้อดี

ระยะเวลาที่ขนส่งรวดเร็วกว่าทางเรือ
มีรอบในการขนส่งที่มากกว่าทางเรือ

ข้อดีขนส่งทางรถ

ข้อเสีย

ไม่เหมาะกับสินค้าที่แตกหักง่าย
ไม่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่มาก
ไม่เหมาะกับสินค้าที่ต้องรีบนำเข้า

ข้อเสียขนส่งทางรถ

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน